Ograniczenia w żegludze po Kanale Elbląskim po przejściu nawałnicy 15-16 czerwca

Ograniczenia w żegludze na Kanale Elbląskim po przejściu nawałnicy w km 22+300 (pierwszy most poniżej Małdyt - obsunięcie skarpy spłycenie do 80 cm).
Aktualizacja 08 sierpnia: przeszkody powodujące ograniczenia w żegludze zostały usunięte.
Ograniczenia w żegludze na Kanale Elbląskim po przejściu nawałnicy w km 22+300 (pierwszy most poniżej Małdyt - obsunięcie skarpy spłycenie do 80 cm).

Jak informuje kol. Sławomir Dylewski (Navicula): "
Przyczyną osunięcia skarpy była najprawdopodobniej niedrożna kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Zamkową. Wlot do studni burzowej odbierającej wodę deszczową z drogi jest bardzo zapiaszczony. W wyniku intensywnego opadu deszczu skarpa została nasączona wodą spływającą w sposób niekontrolowany z drogi i osunęła się w koryto Kanału Elbląskiego. Osuwisko jest opalikowane i ogrodzone taśmą".

  • Komunikat RZGW - tutaj
  • Wszystkie komunikaty nawigacyjne - tutaj
Aktualizacja 08 sierpnia 2019
  • Przeszkody powodujące ograniczenia w żegludze zostały usunięte. Komunikat RZGW tutaj

Piotr Salecki

Osuwisko w Kanale Elbląskim - fot. PGW Wody Polskie

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź