Inicjatywy

Ostrzeżenia, interwencje, uwagi
Ostrzegamy przed przeszkodami na szlaku, wskazujemy na pilne i wymagające interwencji sytuacje na wodzie i nad wodą
.
Więcej - tutaj
Pętla Żuławska - propozycje zmian, perspektywy rozwoju szlaków wodnych
Spółka Pętla Żuławska została powołana do zarządzania infrastrukturą - portami i przystaniami, zbudowanymi w ramach projektu Pętla Żuławska. Aby jednak do tych portów i przystani przypłynęli wodniacy, aby chcieli do nich znowu powrócić, szlaki wodne, po których pływają, muszą być dla nich łatwo dostępne i przyjazne. Niestety, na Pętli są różne supły i supełki, które w większym lub mniejszym stopniu utrudniają wodniakom pływanie. Spółka Pętla Żuławska stara się wskazywać na przeszkody związane z uprawianiem turystyki wodnej
i rozwoju żeglugi, sugerować rozwiązania, promować dobre projekty, patrzeć na szlaki wodne i turystykę wodniacką z wieloletniej perspektywy. Więcej - tutaj
  
Rejsy locyjne po wodach Pętli Żuławskiej
Locja to opis szlaku wodnego mający zapewnić wodniakom bezpieczną żeglugę. A więc opis przeszkód, niebezpieczeństw, znaków żeglugowych, portów i przystani. Celem rejsów na Pętli Żuławskiej jest aktualizacja danych dotyczących szlaków wodnych, zebranie informacji o potrzebach zmian czy przeszkodach nawigacyjnych. Partnerem rejsów jest spółka Pętla Żuławska, firma Good Time Czarter, która udostępnia na rejs jacht RiverCruiser39 a także przystanie Pętli Żuławskiej.
Więcej - tutaj
  
Spotkania nawigacyjne
zostały zorganizowane przez Pętlę Żuławską w celu umożliwienia kontaktu zarządców dróg wodnych z ich użytkownikami - wodniakami, operatorami portów i przystani, właścicielami firm żeglugowych i czarterowych. Użytkownicy wskazują bariery rozwoju żeglugi, przeszkody nawigacyjne i inne problemy związane  z uprawianiem żeglugi a zarządcy dróg wodnych informują o możliwościach wprowadzenia zmian.
więcej - tutaj
  
Informator godziny otwarć śluz, mostów, pochylni
będzie wydawać Pętla Żuławska co roku. To opracowanie w formie infografiki, ze szczegółowymi danymi w formacie A4. Informator w formie przystępnej dla wodniaków został wydrukowany przez spółkę Pętla Żuławska po raz pierwszy na sezon 2016. Informator na każdy rok jest także dostępny na naszej stronie. Zachęcamy do skopiowania i wydrukowania na własny użytek, lub bezpłatnego zamawiania tych materiałów do dalszej bezpłatnej dystrybucji wśród wodniaków.
więcej - tutaj
Nowe projekty spółki Pętla Żuławska
które tworzy, inicjuje, lub w których uczestniczy spółka Pętla Żuławska, a których wspól
nym mianownikiem jest promocja szlaków wodnych w rejonie Pętli Żuławskiej i ich rozwój
więcej - tutaj

 

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź