Remont mostu zwodzonego w Tujsku

Remont mostu zwodzonego w Tujsku i przywrócenie mu funkcji zwodzenia oraz budowa pomostów oczekiwania to działania w ramach drugiego etapu programu Pętla Żuławska, realizowanego pod nazwą "Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska"   Większość inwestycji będzie zlokalizowana na wodach Zatoki Gdańskiej i wokół Gdańska. Na Pętli Żuławskiej wyjątek stanowi Tuga, na której wyremontowane zostaną trzy mosty i zbudowana zostanie przystań żeglarska.
W ramach zaplanowanych prac przewiduje się w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie naprawę i modernizację mechanizmów zwodzenia, zabezpieczenie konstrukcji mostu oraz budowę dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą. Przewidywany koszt wykonania dokumentacji oraz inwestycji: 2,1 mln zł (w tym dofinansowanie z UE: 1,8 mln zł). Inwestycja będzie realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Wartość zadania, to kwota 2.152.475,40 zł . Zadanie jest pierwszym z czterech, w ramach projektu "Pętli Żuławskiej - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", na które Powiat Nowodworski otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014-2020. Wykonawca: Stocznia Żuławy Sp. z o.o. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2020.
Piotr Salecki

  • Warto przeczytać: Tuga beneficjentem II etapu programu Pętla Żuławska - tutaj


Przebudowa mostu zwodzonego w Tujsku - infografika


Przebudowa mostu zwodzonego w Tujsku - infografika


Most zwodzony w Tujsku przed remontem - fot. Piotr Salecki


Most zwodzony w Tujsku przed remontem - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź