Most zwodzony w Sobieszewie - zejście na ląd od strony wschodniej

Od wielu lat jednym z postulatów Pętli Żuławskiej dotyczącym poprawy bezpieczeństwa żeglugi, był montaż dalb cumowniczych z możliwością zejścia na ląd po wschodniej stronie mostu pontonowego w Sobieszewie. Wreszcie, budowa mostu zwodzonego w miejscu pontonowego wymusiła na projektantach i budowniczych budowę zgodnie z przepisami dalb cumowniczych dla statków i zestawów pchanych. Pomost komunikacyjny przy jednej z dalb umożliwia zejście na ląd.Od wielu lat jednym z postulatów Pętli Żuławskiej dotyczącym poprawy bezpieczeństwa żeglugi, był montaż dalb cumowniczych z możliwością zejścia na ląd po wschodniej stronie mostu pontonowego w Sobieszewie. Cumowanie wprost do brzegu było niemożliwe, ze względu na narzut kamienny chroniący nabrzeża. Niestety, nasze postulaty pozostawały niespełnione. Wreszcie, budowa mostu zwodzonego w miejscu pontonowego wymusiła na projektantach i budowniczych budowę zgodnie z przepisami dalb cumowniczych dla statków i zestawów pchanych. Od strony zachodniej mostu od wielu lat można było zacumować do długiego, betonowego nabrzeża, dlatego dodatkowe dalby cumownicze od tej strony nie dają możliwości zejścia na ląd. jednak od strony wschodniej dlaby umieszczono blisko brzegu, a przy jednej z nich usytuowano pomost komunikacyjny, umożliwiający zejście na ląd. Dzięki temu wodniacy mogą również skorzystać z tego pomostu w razie potrzeby.

Pozycja GPS: 54, 20' 32.53"N 18, 49' 46.07"E

Piotr Salecki


Dalba cumownicza z pomostem umożliwiającym zejście na ląd - fot. Piotr SaleckiPomost wyposażony jest w drabinki wyłazowe co ułatwi wyjście załogom mniejszych jednostek - fot. Piotr Salecki


Na pierwszym planie nabrzeże umocnione narzutem kamiennym, dalej po lewej widoczne dalby cumownicze z pomostem komunikacyjnym. Z prawej fragment kierownicy mostu zwodzonego - fot. P. Salecki


Standardowe nabrzeża w okolicy chronione są narzutem kamiennym - fot. Piotr Salecki

Standardowe nabrzeża w okolicy chronione są narzutem kamiennym - fot. Piotr Salecki


Nabrzeże od strony zachodniej mostu umożliwia wygodny postój, jednak uciążliwe bywa falowanie wiatrowe lub spowodowane przez przepływające jednostki - fot. Piotr Salecki


Most zwodzony w Sobieszewie - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź