Biała Księga Pętli Żuławskiej - część 1

Spółka Pętla Żuławska kończy kilkuletnią działalność. Przyjdzie czas na podsumowanie i ocenę naszych działań. Tymczasem publikujemy "Białą Księgę Pętli Żuławskiej". To opracowywana przez nas lista spraw do załatwienia, analiza, raport i perspektywy Pętli Żuławskiej i sąsiednich szlaków wodnych. Dzisiaj część 1.

 

Sprawy bieżące 

Postulaty i uwagi skierowane do Urzędu Morskiego w Gdyni:

 • oznakowanie mielizny przy wsi Różaniec, pomiędzy Fromborkiem a Nową Pasłęką;
 • wystawienie dodatkowej pławy świetlnej przy stawie Gdańsk (która od 2016 nie świeci);
 • oznakowanie przystani Nadbrzeże;
 • oznakowanie światłem nawigacyjnym wejścia na Wisłę Królewiecką;
 • utrzymanie oznakowania nawigacyjnego na Zalewie Wiślanym i Zatoce Gdańskiej przez cały sezon trwający od końca kwietnia do końca października;
 • umożliwienie wpływania na wody portowe - do Gdańska i do Elbląga osobom wynajmującym hausbooty bez uprawnień. Potrzebne jest jednoznaczne wyjaśnienie tej sprawy.

 

Postulaty i uwagi skierowane do RZGW Gdańsk

 • zablokowanie wrót przeciwpowodziowych na Opływie Motławy tak, aby wrota zamykały się w przypadku powodziowego przyboru wody. Obecnie wrota zamykają się przy minimalnym wzroście poziomu wody - więcej tutaj;
 • ustalenie czasu trwania sezonu wspólnie przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych z uwzględnieniem sezonu obowiązującego w portach i na przystaniach Pętli Żuławskiej;
 • przesunięcie szlaku wodnego przy przystani w Osłonce, aby umożliwić cumowanie jachtom prostopadle do pomostu (będzie wtedy możliwe ustawienie boi cumowniczych);
 • ustawienie obok tablic "koniec szlaku żeglownego" tablic informacyjnych "turystyczny szlak wodny" lub innych o podobnej treści (np. ujście Cieplicówki, Liwy, Tugi);
 • "odwrócone wodowskazy" pod mostami, tak aby umożliwić odczytanie aktualnego prześwitu pod mostem bez względu na poziom wody;

 

Postulaty skierowane do odnośnych zarządców dróg wodnych i obiektów hydrotechnicznych

 • naprawa mostu zwodzonego na Wiśle Królewieckiej w Rybinie, więcej tutaj;
 • uruchomienie zbudowanego kilka lat temu i nigdy nie uruchomionego mostu zwodzonego w Ujściu (Nowa Pasłęka);
 • ustawienie nowego pomostu oczekiwania (w miejscu zabranego) na Szkarpawie w Rybinie od strony zachodniej, więcej tutaj;
 • zmiany w sposobie funkcjonowania mostu zwodzonego w Sobieszewie. Obecnie most nie jest otwierany nawet w wyznaczonych godzinach, jeśli załogi oczekujących jednostek nie skontaktują się z obsługą mostu. Nie ma żadnych tablic na moście i na brzegach z informacją o godzinach i zasadach otwarć oraz z numerem telefonu i kanałem łączności radiowej;
 • ustawienie pław cumowniczych przy moście w Sobieszewie, zwłaszcza od strony wschodniej  (Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk)
  ten postulat zrealizowano w 2018 w nieco inny sposób, po wybudowaniu mostu zwodzonego łącząc jedną z dalb cumowniczych kładką z lądem, ale nie zapewnia to bezpiecznego cumowania jachtom;
 • ustalenie czasu trwania sezonu wspólnie przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych z uwzględnieniem sezonu obowiązującego w portach i na przystaniach Pętli Żuławskiej
  (RZGW, Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk, Zarząd Dróg Wojewódzkich Gdańsk,  Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański, Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku, Zarząd Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Elblągu, Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych);
 • usunięcie przeszkód z dna Tugi w Nowym Dworze Gdańskim - zalegające pod wodą resztki tzw. "mostu Stobbego" (starostwo Nowy Dwór Gdański);
 • poprowadzenie wszystkich linii energetycznych nad Szkarpawą i Wisłą Królewiecką pod dnem rzeki (Energa);
 • poprowadzenie pod dnem niskich linii energetycznych wymuszających kładzenie masztu na intensywnie uczęszczanych szlakach wodnych;
 • poprawne oznakowanie linii energetycznych, które są oznakowane niewłaściwie a czasem w ogóle!
  Więcej na naszej stronie tutaj;
 • Ustalanie godzin otwarć mostów i śluz na spotkaniu nawigacyjnym późną jesienią roku poprzedzającego sezon. Dzięki temu możliwe będzie wspólne uzgodnienie terminów otwarć przez różnych zarządców obiektów hydrotechnicznych w ramach jednego systemu i odpowiednio wczesne przekazanie infoprmacji środowisku wodnemu;
 • planowanie remontów obiektów hydrotechnicznych w taki sposób, aby nie były one zamykane podczas ścisłego sezonu, to znaczy w czerwcu, lipcu i w sierpniu.


Postulaty o charakterze ogólnopolskim

 • zmiany w prawie dotyczące minimalnej wysokości linii wysokiego napięcia nad żeglownymi drogami wodnymi - obecne parametry odpowiadają turystyce wodnej z lat pięćdziesiątych, kiedy jachty były niewielkie i miały niskie maszty. Oczekiwana minimalna wysokość linii wn i sn na szlaku, na którym mogą pływać jachty z postawionym masztem to 20 metrów;
 • stworzenie nowej kategorii "żeglownej drogi wodnej turystycznej". W tej kategorii mniej istotne będzie zachowanie parametrów głębokościowych, a zasadniczą kwestią będzie utrzymanie na odpowiednim poziomie linii wysokiego napięcia, mostów, przepustów, a także oczyszczanie szlaku z przeszkód (np. zwalone drzewa) przez odpowiednie służby.

 

Perspektywy rozwoju Pętli Żuławskiej i sąsiednich szlaków wodnych

 • przywrócenie statusu żeglownej drogi wodnej rzekom Wisła Królewiecka, Cieplicówka, Tuga, Święta, Dzierzgoń, Balewka, Tina, Wąska, Pasłęka, Motława (powyżej Starego Miasta w Gdańsku);
  ten nasz postulat częściowo zrealizowano w 2019 przywracając status żeglownej drogi wodnej Tudze i Wiśle Królewieckiej
 • rewitalizacja zabytkowych obiektów hydrotechnicznych na w/w rzekach, przywrócenie nieczynnym obecnie mostom zwodzonym funkcji zwodzenia, a zwłaszcza - w pierwszej kolejności - dwuskrzydłowemu mostowi zwodzonemu w miejscowości Jezioro na rzece Tinie  i mostowi obrotowemu w Nowym Dolnie na rzece Dzierzgoń ;
 • zachowanie i renowacja mostu zwodzonego na Fiszewce w Szopach Elbląskich;
 • budowa/udostępnienie toalet dla wodniaków przy obiektach hydrotechnicznych;
 • budowa pomostów oczekiwania przy śluzach;
 • przebudowa stałego mostu w Bielniku na most zwodzony - umożliwi to żeglugę z Elbląga na Zalew Wiślany jachtom z postawionym masztem (przez Kanał Jagielloński i Nogat) Na tym odcinku nie występuje żadna niska linia energetyczna;
 • poprowadzenie pod dnem linii energetycznych na rzece Cieplicówce i oznakowanie podejścia na tę rzekę od strony Zalewu Wiślanego. Wejście na tę rzekę od strony Zalewu jest odpowiednio głębokie i niezarośnięte, aby natychmiast powstał tu port schronienia dla jachtów;
 • poprowadzenie pod dnem wszystkich linii energetycznych na rzece Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej. Umożliwi to żeglugę z postawionym masztem z Zalewu Wiślanego przez Pętlę Żuławską na Zatokę Gdańską, co będzie istotne zwłaszcza po wybudowaniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Piotr Salecki

Warto przeczytać

 • Ostrzeżenia, interwencje, uwagi - tutaj
 • Pętla Żuławska - propozycje zmian, perspektywy rozwoju szlaków wodnych - tutaj
 • Co utrudnia żeglugę na Pętli Żuławskiej - tutaj

Elbląg, przystań Fala - nieoznakowana linia energetyczna - fot. Piotr Salecki

Śluza Szonowo - nieoznakowana linia energetyczna - fot. Piotr Salecki

Reklama wypożyczalni sprzętu wodnego. Odcinek szlaku od wrót przeciwpowodziowych Kamienna Grodza przy Śluzie Kamiennej zalepiony czarnym plastrem, ze względu na częste sytuacje zablokowania turystów przez wrota które zamknęły się przy bardzo niewielkim wzroście poziomu wody. Szlak Opływu Motławy jest bardzo atrakcyjny turystycznie a na Motławie wybudowano przystanie kajakowe z możliwością kortzystania z nich przez innych wodniaków - fot. Piotr Salecki

Miejsce usytuowania najstarszego na Pętli Żuławskiej pomostu cumowniczego - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź